Deset let trvání projektu

Je to skoro neuvěřitelné, ale uběhlo deset let od zahájení projektu „Návrat orla  skalního do ČR“ (prvotní název zněl „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“). V pořadí 10tá porada k projektu, která, tak jako předchozí, byla spíše malou odbornou konferencí, proběhla ve čtvrtek 17.12. ve víceúčelovém sále v areálu záchranné stanice v Bartošovicích.

 

 

 

První polovina celodenního programu byla věnována orlu skalnímu. Projekt byl podrobně rekapitulován a to jak jeho  dosavadní průběh, tak osudy jednotlivých vypuštěných orlů skalních, diskutován byl předpokládaný další vývoj i budoucí aktivity projektu.

 

Orli na Libavé jsou v pořádku!, na snímcích z fotopasti jsou zachyceni: Libavá,Cecilka2(letošní mládě) a samec Slávek

 

 

 

Mimo jiné bylo konstatováno, že na průběh a výsledky projektu měly větší vliv negativní antropogenní vlivy (zástřely, postřelení, otravy, úrazy na elektrickém vedení) než jsme předpokládali. Ukazuje se, že nelegální lov chráněných a celoročně hájených živočichů je mnohem větší problém než jsme si zatím připouštěli. Ve skutečnosti se na veřejnost dostane jenom zlomek těchto případů. Zato, že máme velmi solidní přehled o osudech vypuštěných orlů skalních vděčíme instalované telemetrické technice a důslednému monitoringu, který si vyžádal tisíce hodin práce v terénu. Bohužel se nedaří dohledat a především usvědčit pachatele, chybí přesvědčivý důkazní materiál.

 

Na posledním snímku je zachycen samec Marek, letošní vypuštěné mládě, které se také pohybuje v Oderských vrších.

 

Zásadní vliv na vývoj nově zakládané hnízdní populace orlů skalních měl bezesporu také poměr pohlaví u vypuštěných mláďat. V zásadě šlo o poměr 1 : 2 ( 9 samců a 16 samic), ideální by naopak byla mírná převaha samců. Jsou to oni, kteří obsazují hnízdní teritoria a navazují na sebe volné samice. Nicméně složení pohlaví nešlo ovlivnit, i tak jsme se dostali k plánovanému (minimálnímu) počtu 25 vypuštěných exemplářů až po 10ti letech, místo plánovaných pěti. Jsme nesmírně vděčni slovenským kolegům za dosavadní úzkou spolupráci, která přinesla nejen návrat orla skalního do ČR, jako hnízdního druhu, řadu nových poznatků z jeho biologie, etologie, disperse, ale i přátelství. Přes všechna úskalí, nezdary, je projekt úspěšný, ve všech jeho aktivitách se budeme snažit dále pokračovat, limitující jsou samozřejmě personální a finanční možnosti. Druhá část porady byla věnována projektům ochrany přírody v in situ, na nichž se významně podílí ZOO Ostrava, další náš strategický partner u projektu „orel skalní“. Jeho zástupci prezentovali výsledky projektů týkajících se repatriace orlosupa bradatého, supa hnědého a bělohlavého v Evropě, ale i další poměrně rozsáhlé ochranářské aktivity této instituce v ochraně přírody u nás, i ve světě.

 

Text: Petr Orel

Foto: ČSOP Nový Jičín


Návštěv: 2634, Vydáno: 31.12.2015