Smrtelný úraz Diny2 na sloupu VN

Stalo se tak v minulých dnech na příhradovém sloupu VN na k.ú. Jezernice, okr.Přerov, kraj Olomoucký. Jde o rohový sloup, který se velmi obtížně zajišťuje ve vztahu k ochraně dosedajících ptáků. Jedná se bezesporu o jeden z vůbec nejnebezpečnější typů sloupů pro velké ptáky (orli, čápi). Okamžitě jsme požádali správce sítí, ČEZ Distribuce a.s., o jeho zabezpečení proti možnému dalšímu úrazu přisedajících ptáků.  Současně jsme iniciovali zabezpečení celé další trasy VN a to v oblasti Potštátu, kde se nachází několik kilometrů elektrického vedení s tzv. "sloupy smrti". I tam zaznamenáváme trvalý výskyt vzácných dravců, včetně orlů. Je pravdou, že energetici se v této oblasti, ochrany ptáků proti úrazům na sloupech VN, již výrazně pohnuli kupředu. Sami iniciují nová, bezpečnější technická řešení.

 

Dina při opuštění vypouštěcí voliéry

 

Kadáver Diny2

 

Detail ornitologického kroužku

 

Nebezpečný příhradový sloup VN, který ukončil život Dině2

 


I v tomto smutném případě energetici operativně na náš podnět zareagovali a již známe pravděpodobné technické řešení zabezpečení toho příhradového sloupu. Nicméně pokud se na tento velmi závažný problém podíváme blíže, tak zjistíme, že nápravná opatření jdou příliš, příliš pomalu. Zabité ptáky, či jejich úrazy na sloupech VN zaznamenáváme téměř denně. Jenom během měsíce srpna a září 2015 to bylo  21 exemplářů ( 15 poštolek obecných, 1 káně lesní, 1 sova pálená, 1 hrdlička zahradní, čáp bílý 2 ex a samozřejmě 1 orel skalní). Je to jenom zcela nepatrný zlomek toho co se skutečně stane. Většina zabitých, či zraněných ptáků se logicky vůbec nenajde. Pro vzácné druhy, jako je orel skalní, znamená tato nástraha obrovské nebezpečí. I ztráta jedince má dopad na celou populaci.Dina2 byla ihned po vypuštění úžasně soběstačná, od počátku sama lovila, neodebírala předkládanou potravu. Byla to nádherná, mohutná a majestátní orlí samice. Pocházela z Velké Fatry, Lubochňanské doliny. Její ztráta se nás citelně dotkla.Další dvě mláďata, letos vypuštěná, Marek a Líba, jsou v pořádku a pečlivě je monitorujeme.

 

Text: Petr Orel 

Foto: Petr Orel, J.Korňan, E.Gombala


Návštěv: 3120, Vydáno: 12.10.2015