Vyhodnocení roku 2014

Už se stalo tradicí, že ke konci roku vždy společně s kolegy zhodnotíme výsledky projektu „Návrat orla skalního do ČR“, letos tomu nebylo jinak, sešli jsme se v hojném počtu ve čtvrtek 11.12., již po deváté. Setkání se uskutečnilo v novém víceúčelovém sále našeho návštěvnického střediska - Domu přírody Poodří. Úvodní prezentace (P.Orel, O.Závalský, L.Peške) byla zaměřena na aktivity a výsledky projektu na české straně. Bylo konstatováno, že za velmi pozitivní je potřeba brát úspěšně vyvedení druhého mláděte- samice Báry v Oderských vrších, dále skutečnost, že dva mladí samci drží na Moravě stabilní teritorium a také skutečnost, že poměrně prudce narůstá počet pozorování orlů skalních v ČR, především pak na Moravě, což bezesporu souvisí s realizovaným projektem.

 

Pracovní porada 11.12.2014

 

Přednáší prof.Ivan Literák

 

Velmi negativně pak je vnímána skutečnost, že se nedaří eliminovat pytláctví, které je bezesporu nejvážnějším problémem z hlediska ohrožení orlů skalních, ale i dalších velkých predátorů. Jde o případ zcela nesmyslně postřelené samice Toničky v březnu letošního roku, která je již pro volnou přírodu definitivně ztracena. Poškození svalů a nervových systému následkem postřelení je trvalého charakteru, nepomohla ani několikaměsíční rehabilitace. „Ztratil“ se také samec Kysučan, který více jak 8 let držel teritorium v místě, kde jsme v Beskydech realizovali vypouštění mláďat. V letošním roce se beze stopy vytratil a s ním i samice, se kterou se v daném prostoru pohyboval. Z „hospodských“ řečí se dovídáme, že se někdo chlubil zástřelem orlů v oblasti Mořkova, nic konkrétního, nicméně jde o jediné logické vysvětlení. Neméně tragické je také zastřelení osmi a půl leté orlice Cecilky na Slovensku v červenci letošního roku.

Nezbývá než spojit ochranářské síly, více se pohybovat v terénu a velmi vážně se zamyslet nad zákonem o myslivosti. V této souvislosti uvítáme jakékoliv relevantní informace.   

V dalším příspěvku byli účastníci podrobně seznámeni s výsledky monitoringu orlů skalních na Slovensku v roce 2014. Celkem bylo kolegy prověřováno 102 teritorií, zjištěno bylo 94 párů a nalezen byl jeden nový pár. Zahnízdilo 67 párů, vyvedeno bylo 36 mláďat. To je, po roce 2001, kdy bylo vyvedeno 39 mláďat, druhý nejvyšší počet vyvedených mláďat za celé období kdy je populace orlů skalních na Slovensku monitorována. Zaznamenáno bylo v průběhu hnízdění 31 případů ztrát, např. v souvislosti s větrnou kalamitou to bylo 8 případů, 3 ztráty by mohly souviset s filmováním hnízdění s pomocí vrtulníku  ( J.Korňan)!

 

Na snímku z 10.12.2014 je zachycen samec Slávek a samice Libavá

 

Bára na krmiští - 6.12.2014

 V další části porady-semináře zazněly příspěvky věnované aktivitám ZOO Ostrava, šlo o prezentaci  letošních výsledků, v návaznosti na probíhající repatriační projekt orlosupa bradatého a o problematiku odchovu supa hnědého (A.Obračajová, R.Halfarová). Další přednáška byla zaměřena na výsledky satelitního monitoringu luňáků červených (I.Literák). Satelitnímu monitoringu byl věnován také zajímavý příspěvek o altajských rarozích v čínském Ujguru (L.Peške ).  Poslední příspěvek byl věnován motákům a další fauně NP Velavadar v Indii (P.Čolas).  

 


Účastníci také shlédli videodokumenty E.Gombaly zachycující průběh letošního roku u projektů „orel skalní“ a „ orlosup bradatý“.   

 

Poslední příspěvek přednesl Petr Čolas, ředitel ZOO Ostrava

 

 

Text: Petr Orel 

Foto: Michaela Orlová

Foto orlů: archiv ČSOP N.Jičín


Návštěv: 1699, Vydáno: 19.12.2014