Cíl projektu

Předmětem projektu je obnovení hnízdní populace orla skalního v Beskydech, resp. České republice. Projekt předpokládá v průběhu let 2006 až 2011, tedy po dobu 6 let, vypustit ročně 3-5 mláďat, minimálně však 20, optimálně 25 mláďat orlů skalních. Orel skalní v ČR hnízdil prokazatelně ještě na přelomu 19. a 20. století. Jeho populace však byla člověkem postupně zlikvidována a tuto skutečnost dokládá řada archivních materiálů.

 

 

Hodnocení dosavadního průběhu projektu: Přes všechny komplikace, které v průběhu projektu nastaly a musely nastat, jsou dosavadní výsledky nesmírně povzbudivé  a příznivé. Průběh projektu je jednoznačně pozitivní a naplnění  cíle projektu tj., obnovení hnízdní populace orla skalního (minimálně na Moravě) je  snad jen otázkou několika málo let. 

 

Text: Petr Orel 

Foto: Enrico Gombala