Metodika

Projekt je založen na poznání,  že orel skalní je konzervativní druh, úzce vázaný na místo svého narození. Tam se i v dospělosti vrací a obsazuje uvolněné hnízdní teritorium nebo se případně usazuje v jeho okrajové části. Metodika je podrobně popsána ve vlastním projektu.

 

Stručně je ji možno shrnout následovně: Mláďata (druhé - slabší mládě v hnízdě!) jsou odebrána z předem pečlivě vybraných hnízd na Slovensku. Děje se tak ve stáří přibližně 5 dnů, tedy v období,  kdy ještě nehrozí usmrcení mladšího - slabšího mláděte starším - silnějším sourozencem, popř. jedním z rodičů.

 

 

Tyto zásahy v terénu, včetně pečlivého monitoringu a mapování hnízd, realizuje dle dohody ŠOP SR. Vlastní projekt žádným způsobem neohrožuje stávající karpatskou populaci orla skalního, naopak napomáhá k jejímu rozšíření a stabilizaci. Odebraná mláďata jsou krátkodobě umístěna v péči Záchranné stanice v Zázrivé.

 

 

Odtud jsou poté dopravena do Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě. Zde jsou mláďata střídavě v péči adoptivní matky (handicapované samice orla skalního Diny) a střídavě jsou dokrmována i ošetřovatelem. Kontakt s člověkem je záměrně omezen na naprosté minimum.

 

 

Ve stáří 55-60 dnů, tedy v době, kdy mláďata již zcela samostatně přijímají potravu a regulují tělesnou teplotu, jsou  přepravena do vypouštěcí voliéry postavené v okrajové části Beskyd.

 

 

Voliéra má rozměry 10 x 8 x 3 metry. Ve stáří 85-95 dnů jsou mláďata vypuštěna do volné přírody.

 

 

U mláďat dochází ke vtištění daného prostoru jako místa svého narození. Ptáci jsou pak zde i v okolí přikrmováni několik měsíců až do doby, než se zcela osamostatní.

 

 
Všichni mladí orli jsou vybaveni vysílačkami a jsou systematicky a permanentně radiotelemetricky sledováni.

 

Životnost baterií je 5-6 let. Všichni orli skalní jsou samozřejmě okroužkováni, mají implantované nezaměnitelné označení – mikročipy. Navíc je u všech ptáků proveden odběr vzorku krve pro analýzu DNA. Od roku 2008 probíhá díky úspěšnému získání grantu jednoho z partnerů projektu (Zoologické zahrady Ostrava) s podporou Ministerstva životního prostředí České republiky i monitoring prvního vypuštěného mláděte pomocí satelitní techniky. Od srpna 2009 jsou pomocí této techniky takto sledována další dvě mláďata. Realizátoři projektu další rozšířením satelitního sledování orlů zvažují i do dalších let. Všechny tyto výše popsané úkony jsou prováděny v úzké součinnosti a jsou zároveň dozorovány řadou orgánů České republiky – Státní veterinární správou, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou inspekcí životního prostředí a v některých úkonech i Ministerstvem životního prostředí ČR. Zároveň se na řadě výše uvedených úkonů podílejí i přímo pracovníci ŠOP SR. 

 

Metodika celého projektu je samozřejmě dle získávaných skutečností a praxe dále upravována a zkvalitňována.

 

Text: Petr Orel

Video: Aktuálně.cz, Ing. Enrico Gombala (NATURA-TV)