Monitoring

V letech 2006-2009 bylo vypuštěno do beskydské přírody celkem 15 orlů skalních. Z těchto 15 orlů jeden uhynul (Evžen) a jeden musel být zpětně odchycen z důvodu handicapu po přeléčeném zranění (Nina-zlomenina předloktí).
Od okamžiku vypuštění byl u každého orla zahájen jeho monitoring jakožto nedílná a důležitá součást projektu.

 

 

 

 

Ze stávajících 13 ptáků jsou 3 vybaveni satelitním vysílačem včetně krátkovlnného vysílače, zbylých 10 jedinců je vybaveno jen krátkovlnnými vysílači. Pochopitelně je monitoring jedinců vybavených satelitními vysílači mnohem přesnější a podrobnější než u ptáků ostatních.

 

 

Ze 3 jedinců se satelity se u 2 jedná o letošní mláďata, kde zatím nedochází ke vzdálenějším pohybům, takže zatím je možno tyto sledovat pouze "ručně", tzn. s anténou a rádiem.

 

 

Třetí jedinec vybavený satelitním vysílačem je loňský samec Jakub, u něhož by skutečně bylo téměř nemožné vysledovat jeho potulky po opuštění místa vypuštění. Tento samec po získání samostatnosti v pol. října 2008 se postupně vydával na vzdálenější potulky (100-200 km) zejména směry severozápad, západ a jihozápad, pouze výjimečně východním směrem. Nejčastěji užívanou destinací je jižní Morava, asi 40 km JV od Brna, odkud podniká víceméně pravidelné potulky S, SV, výjimečně i východním směrem.

 

 

U ostatních jedinců je situace v jejich sledování daleko problematičtější a v okamžiku, kdy se ptáci vydají na vzdálenější potulku mimo region, je jejich vysledování víceméně dílem náhody. Tady nám mohou pomoci nejrůznější svědectví od odborníků o pozorování orla s anténou, které pak následně mohou být prověřeny anebo alespoň zaznamenány jako pravděpodobná.

 

 

Oznámení od laické veřejnosti se prakticky vždy ukáže být jako neopodstatněné a nelze je brát příliš vážně.
Všeobecně je možno konstatovat, že ptáci se v prvních letech po vypuštění mohou potulovat všemi směry (i když) západní možná převládá.

 

 

I v případech, kdy se zdálo, že ptáci již drží svá teritoria (např. David ve Vsetínsko-hostýnské hornatině, Cecilka na pomezí Javorníků, Babky v okolí Smrku), vždy pak jsou zjištěny zálety těchto jedinců mimo předpokládaná území a zřejmě tomu tak bude až do doby dospělosti ve 4-6 letech. Ověřený je výskyt orlice Gabči nar. v r. 2007, která momentálně přebývá na pomezí středo- a jihočeského kraje, další pozorování orlů s anténou jsou z Třeboňska a Západních Tater. Orlice Hanka nar. v r. 2007 byla již dvakrát odchycena, poprvé u Starých Hamer v zajetí, podruhé poraněna el. proudem u Domaniže na západním Slovensku. Poměrně často bývají zjištěny zálety do Oderských vrchů, pouze výjimečně v Jeseníkách (neověřeno). Nejpodrobnější výsledky ze sledování máme u orlice Isabely nar. v r. 2008, která po získání samostatnosti v listopadu 2008  se připojila k divokému 3- letému samci (pojmenovaném Kysučan, se kterým doposud tráví většinu času, a zdá se, že si vybrali budoucí teritorium poblíž místa vypouštění.
V každém případě je telemetrické sledování velice náročnou záležitostí a výsledky nejsou nikdy předem jisté.

 

Text: Petr Orel