Propagace projektu

Od samého počátku věnují realizátoři projektu velkou pozornost propagaci projektu. A to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Neopomíjejí přitom ani laickou veřejnost, ani odborníky z mnoha zemí.

 

Krátké shrnutí některých dosavadních vybraných propagačních aktivit: Celý průběh projektu je velmi pozorně sledován zástupci řady médií i široké laické veřejnosti. Média jsou také zvána ke všem zásadním krokům - např. přesuny do vypouštěcí voliéry, vlastní vypouštění, nejméně 1x ročně pořádaná tisková konference k dosavadním výsledkům projektu.

 

 

O celém projektu velmi podrobně informujeme na webových stránkách odpovědného realizátora projektu - www.csopnj.cz, na stránkách významného partnera projektu Zoologické zahrady Ostrava – www.zoo-ostrava.cz a dlouhodobě také na on-line deníku Aktuálně.cz, který je mediálním partnerem tohoto projektu.

 

 

V srpnu t.r. byl vydán informační a výukový sešit pro žáky ZŠ, tento bude intenzivně využíván v rámci prezentace výukového programu vypracovanému k předmětnému projektu. V září 2009 byly spuštěny speciální webové stránky k tomuto projektu www.orelskalni.cz.

 

 

O projektu je informována tzv. laická veřejnost - jedná se např . o desítky článků jak v lokálních, tak celostátních novinách a v řadě dalších časopisů a jiných periodik, nespočet vstupů v regionálních i celostátních vysíláních, specializované výstavy a instalace panelů o problematice orla skalního shlédnuté každoročně stovkami tisíc návštěvníků Zoologické zahrady Ostrava i dalších participujících českých i slovenských zoologických zahrad, distribuce specializovaných informačních plakátů o projektu repatriace orla skalního mezi školy celého Moravskoslezského kraje, pořádání vědomostních soutěží, chystaná propagace projektu v informačním materiálu v polském příhraničí  a mnohé další aktivity.

 

 

Realizátoři projektu nepodceňují ani význam informování odborné veřejnosti, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Kromě výše uvedených plánovaných aktivit v polském příhraničí (ty jsou ale cíleny spíše na laickou veřejnost)  se jedná např. o aktivní spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) a účast realizátorů projektu a jejich partnerů na řadě specializovaných seminářů, ať již pořádaných MŽP nebo Zoologickou zahradou Ostrava. O celé problematice a vývoji v projektu „Návrat orla skalního“ jsou dále informovány tyto instituce či organizace:


- UCSZ (Unie českých a slovenských zoologických zahrad) – organizace sdružující 15 českých a 4 slovenské zoologické zahrady, v roce 2007 navštívené 6,5 milióny návštěvníků


- EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) – prestižní organizace sdružující k dnešnímu dni 307 vybraných nejlepších zoologických zahrad z 34 zemí celé Evropy, ale i řady mimoevropských zemí. Speciálně je pak informována její organizace Falconiformes TAG, zabývající se nejen problematikou chovu dravých ptáků  v lidské péči, ale i jejich ochranou a repatriačními projekty v celé Evropě i Izraeli.


- WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií) – nejprestižnější organizace sdružující k dnešnímu dni 241 nejlepších zoologických zahrad a akvárií ze 48 zemí celého světa (navštěvované ročně téměř 700 milióny návštěvníků), kde bude ředitel Zoo Ostrava na  letošní výroční konferenci v říjnu  v Adelaide v Austrálii celý projekt představovat.

 

 

Shrnutí :
Doposud žádnému z obdobných repatriačních projektů v rámci celé České republiky se nepodařilo přitáhnout ani zdaleka takovou pozornost médií a veřejnosti, jako se to díky systematické práci daří právě projektu „Návrat orla skalního..“.

 

Text: Petr Orel

Foto: Bc.Miroslav Bitter, Ondřej Netočný