Průběh projektu v roce 2006

V průběhu května až června roku 2006 byla vybudována vypouštěcí voliéra v okrajové části Beskyd, v tzv. Veřovských vrších, lokalita k vypouštění byla vybrána v roce 2005. Jde o pozemek ve  správě Lesů ČR s.p., které zde také vykonávají právo myslivosti. Voliéra má rozměry 10 x 8 x 3 m, jde o stavbu dřevěnou, kombinovanou s plotovým pletivem, přes voliéru je natažena umělohmotná síť.

 

  

 

Voliéra je vybavena hnízdní plošinou 2 x 9 m, jsou zde odsedávky, koupadlo, ve stěnách jsou vyřezány krmicí a pozorovací otvory. Na vybudování voliéry se díky podpoře Ministerstva životního prostředí České republiky v rámci úspěšně získaného dotačního titulu podíleli i pracovníci Zoo Ostrava.
V termínech 10.5. a 18.5.06 byla ze Záchranné stanice (dále jen ZS) v Zázrivé převezena do ZS Bartošovice 4 mláďata orla skalního.

 

   

 

Jednalo se o tři samice a jednoho samce. Po cca 30 sekundách byla mláďata přijata adopční matkou – samicí orla skalního Dinou. Ta je, díky nevratnému zranění, v lidské péči již od roku 1977. V souladu se zpracovaným projektem dostala mláďata později jména, a to: Anča, Babka, Cecilka a David. Dne 4. července byla mláďata přesunuta do vypouštěcí voliéry.

 

  

 

Dne 31.7.06 jim byly nainstalovány radiové vysílačky. Tyto práce zajišťoval RNDr. Lubomír Peške, přední světový odborník na danou problematiku.

 

 

 

V tento den byla také provedena poslední veterinární prohlídka orlů MVDr. Milanem Šturmem, jedním z největších specialistů na problematiku ptáků v rámci celé České republiky. V této souvislosti bylo konstatováno, že mladí orli jsou zdravotně  zcela v pořádku. 

 

  

 

Po celou dobu pobytu ve vypouštěcí voliéře byla mláďata střežena 24 hodin denně. Celý průběh pobytu, ve stanici i ve vypouštěcí voliéře, je podrobně zaznamenáván v knize záznamů. Jsou zde i údaje včetně etologických poznatků z chování mláďat, samice Diny, krmení, podávání léčiv a vitamínových preparátů apod. Záznamy jsou realizovány denně až do okamžiku vypuštění a pokračují  i v průběhu celého měsíce srpna a října. Současně je průběžně pořizována foto a video dokumentace.

 


2.8.2006 byla za přítomnosti řady hostů mláďata vypuštěna. K vypouštění a ke všem zásadním úkonům je každoročně přizván celý realizační tým, včetně kolegů ze Slovenska, média i zástupci státní správy.

 

  

 

První vylétl samec David, o něco později samice Cecilka. Po třech hodinách vylétla Anča. Nejmladší samice Babka opustila voliéru až v pozdních odpoledních  hodinách.

 

  

 

V prvních třech dnech byla mláďata monitorována po celých 24 hodin. Později pak 6 až 8 hodin denně, do konce září. V říjnu a listopadu každodenně 1 - 2 hodiny denně. V průběhu měsíce srpna se orli zdržovali do vzdálenosti 2 km od voliéry,  v září do 5 km. V říjnu nastal zlom a mláďata výrazně zvýšila plachost a ostražitost a také jejich zálety byly podstatně delší , až 40 km vzdušnou čarou. Nejdéle se u vypouštěcí voliéry zdržovala samice Cecilka. Mláďata byla prokazatelně několikrát v přímém kontaktu s divokým orlem skalním zdržujícím se v daném prostoru.

 


Dne 30.11.2006 byla nedaleko obce Osíčko, okr. Kroměříž, nalezena a následně odchycena samice Anča. Zběžnou kontrolou  zdravotního stavu bylo zjištěno vážné poškození opeření na pravém křídle a drobné poranění kůže. Tento předpoklad potvrdilo také podrobné vyšetření veterinárním lékařem MVDr. Šturmem provedeném do jedné hodiny po odchytu. 

 

  

 

Zranění a poškození pér (prstové letky) bylo posouzeno jako střelné, provedené brokovou zbraní.  Případ byl předán orgánům činným v trestním řízení. Později byl případ Policií ČR odložen, pachatel neznámý. Vyšetřování však jednoznačně potvrdilo postřelení brokovou zbraní. Případ byl maximálně medializován a výraznou měrou přispěl k zviditelnění celého projektu. Orlice musela zůstat až do doby přepeření v lidské péči.

 

V květnu 2007 byla opětovně vypuštěna do volné přírody. O průběhu celého prvního roku vypouštění byl natočen videofilm.

 


Dne 15.11. 2006 se uskutečnila pracovní porada realizačního týmu a všech zainteresovaných institucí a osob na projektu, včetně účasti zástupců ŠOP SR, která zrekapitulovala a vyhodnotila uplynulý rok.

 

Text: Petr Orel

Foto: ZO ČSOP Nový Jičín