Průběh projektu v roce 2007

V červnu roku  2007 byla vybudována v prostoru vypouštění pozorovatelna a tzv. lovecký prostor. Na vymezeném území bylo z přírodního materiálu (větve, smrková kulatina) vytvořeno oplocené území, které je možno využívat k navádění orlů na živou potravu. Současně byly provedeny i drobné úpravy na vypouštěcí voliéře.

 

20.5.2007 proběhl přesun 4 mláďat do ZS Bartošovice ze ZS Zázrivá. Jedno z mláďat  již v den předávání vykazovalo znaky nenormálního chování. Pískalo, příliš hltavě bralo krmení, působilo nervózním dojmem. Jednalo se o nejstarší mládě, samce Emila. Vážné zdravotní problémy v době převzetí vykazovala také samice Gabča. Její zdravotní problémy byly způsobeny nedostatkem vitamínu B – thiaminu. Tento zdravotní problém se podařilo ve spolupráci s veterinárním lékařem MVDr. Milanem Šturmem a specialistou z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, MVDr. Tukačem po několika týdnech léčení vyřešit.

 

  

 

Ostatní dvě mláďata byla v pořádku. Jednalo se o samice Filoménu a Hanku. Průběh přijetí mláďat samicí Dinou byl obdobný jako v roce 2006. U samce Emila došlo v průběhu několika dnů  ke zhoršení zdravotního stavu, který byl ihned řešen ve spolupráci s veterinárním lékařem MVDr. Šturmem. Stav se ani po intenzivní léčbě nezlepšil a postupně došlo ke zhoršení dýchání i polykání. Mládě orla bylo převezeno na VaFU do Brna, kde bylo vyšetřeno předním odborníkem na léčení chorob a zranění u ptáků, MVDr. V.Tukačem, CSc.  I přes velkou snahu a za využití nejlepší možné a dostupné veterinární péče v ČR orel skalní „Emil“ 2.7.07 uhynul. Z provedené pitevní zprávy vyplývá, že příčinou zdravotních problémů bylo zranění a následná nekróza u kořene jazyku (zapíchnutá kost nebo jiný ostrý, drobný předmět). Vlastní úhyn byl zřejmě způsoben silnou dysfunkcí trávení v důsledku léčby, která byla používána k léčbě nekrózy jazyku. Celkově došlo k selhání imunitního systému.

 

 


Dne 5.7.2007 bylo převzato do rehabilitačního procesu ze ZS Zazrivá další mládě orla skalního - samec. Tento pták byl do ZS v Zázrivé přijat 22.6.07 s frakturami obou křídel (radius, ulna). Dne 25.7. byl operován na Veterinární klinice v  Trnavě.

 

 

 

Celý průběh rehabilitace je podrobně zaznamenán a byla pořízena také video a foto dokumentace. Toto zranění bylo velmi závažné a mělo další druhotné následky – zejména velmi poškozené a oslabené opeření. Pro udržení důležitých sociálních vazeb a návyků byl tento samec „Evžen“  umístěn spolu s dalšími mláďaty dne 19.7.07 do vypouštěcí voliéry. 

 

 

 

Do voliéry společně s Evženem, Filomenou, Gabčou a Hankou byla v tomto roce umístěna také samice Dina. Dne 14.8. 07 byly třem mladým samicím nainstalovány radiové vysílačky a samice Dina a samec Evžen byly převezeni zpět do ZS v Bartošovicích. Vypuštění Evžena nepřicházelo vzhledem ke stavu opeření v úvahu.

 

Dne 15.8. byly orlice vypuštěny (voliéra byla otevřena v 11.30, ráno jsme zjistili problém s vysílačkou instalovanou na samici Hance, tato se musela přeinstalovat, čímž došlo k narušení procesu vypouštění, mláďata velmi znervózněla).

 

  

 

Ve 12.55 vylétla Gabča, ostatní dvě samice až okolo 6.30 následujícího dne. Oproti roku 2006 se mladí orli chovali od začátku velmi ostražitě a divoce a působili daleko více samostatným dojmem, zvláště samice Hanka. Bezesporu to bylo způsobeno tím, že s mláďaty pobývala až do vypuštění adoptivní samice Dina.

 

 

Tak jako v roce předcházejícím začala přijímat předkládanou potravu mláďata až po několika dnech. Všechny tyto tři samice byly v přímém kontaktu s divokými orly skalními, kteří se zde vyskytují na pohnízdní potulce. To je pro ně velmi cenná zkušenost. 

Dne 5.9.07 byl na dlouhou  dobu naposledy nepatrně zaznamenán signál samice Hanky, která při silném větru opustila prostor okolo vypouštěcí voliéry. Ostatní samice se zdržovaly v jejím okolí a chovali se velmi plaše. Už v polovině září začaly se zalétáváním do větších vzdáleností, zvláště pak samice Gabča. Samici Hanku se podařilo zaměřit až 22.9.07 v blízkosti Starých Hamrů. Signál šel z jednoho místa proto byla intenzivně dohledávána. Dne 30.9. 07 byla dohledána vysílačka v nepřehledném horském terénu, mladém smrkovém porostu v liščí noře. Přes všechna podezření a nejasnosti jsme se přiklonili k variantě, a veřejnost v tomto smyslu informovali, že došlo ke kontaktu s liškou a samice na tento střet doplatila (samice Hanka již 10. den po vypuštění zaútočila na srnu se srnčetem, byla příliš sebevědomá a odvážná). Jak se později ukázalo, nebyl tento závěr přesný. Dne 23.11.07 jsme přijali telefonické oznámení, že předmětná orlice je v držení u jednoho občana na Starých Hamrech.

 

  

 

Dne 24.11. byla orlice Hanka skutečně nalezena a od předmětného občana, pana Juroka, téhož dne převzata. Případ šetřila Policie ČR, později jej odložila a řízení převzalo ČIŽP. Tomuto občanovi byla udělena pokuta. Orlice byla fyzicky v pořádku, problém však nastal ve vytvoření nežádoucí úzké vazby na člověka a také s kondicí. Samice měla silnou nadváhu – 5400 g.

 

Byla umístěna v ZS v Bartošovicích v největší rehabilitační voliéře, kterou disponujeme, společně se samicí Dinou a samcem Evženem. Tak se poměrně brzy podařilo imprinting na člověka odbourat a postupně se dařilo snížit i tělesnou váhu. Dne 21.3.2008 byla opětovně vypuštěna do volné přírody (samozřejmě za účasti pozvaných médií).

 

 

 

Samec Evžen pokračoval v náročném rehabilitačním procesu, šlo o časově nesmírně náročnou metodu volného letu na šňůře. Dne 1.11. 2007 byl převezen opět do vypouštěcí voliéry a měl samozřejmě i nainstalovanou vysílačku. O dva dny později byl vypuštěn s tím, že jakmile se objeví nepříznivé počasí, či jakékoli zdravotní problémy, bude dle možností odchycen. Tak se tomu i stalo dne 7.11.07. Po sněhové vánici byl samec na zemi odchycen a převezen do ZS v Bartošovicích. 

 

V průběhu celého roku 2007 byl podrobně zaznamenáván monitoring orlů vypuštěných v roce 2006. Je zapsána celá řada údajů o jejich disperzi. K zjišťování signálu z jejich vysílaček bylo v roce 2007 využito nejen ruční antény, velké antény umístěné na osobním automobilu, ale také několikrát bylo využito ultralehké letadlo, které startovalo z letiště v Hranicích. Také v roce 2007 byla uskutečněna pracovní porada realizačního týmu projektu a všech zainteresovaných, včetně pracovníků ŠOP SR a to 1.11.2007. Dne 7.12.2007 byla uskutečněna v Zoologické zahradě v Ostravě tisková konference.

 

Text: Petr Orel

Foto: ZO ČSOP Nový Jičín