Průběh projektu v roce 2008

V červnu a červenci 2008 byla provedena běžná údržba vypouštěcí voliéry a nainstalována byla také nová síť. Opraven byl prostor loviště, který byl po větrné vichřici poničen.


Mláďata byla převzata ze ZS v Zázrivé dne 22.5.2008. Jedno ze tří mláďat vykazovalo zdravotní problémy. Později jsme u tohoto mláděte, samce Jakuba, zjistili výskyt diftérie. Všechna mláďata proto byla preventivně  přeléčena. V tomto roce šlo o dvě samice - Kiku a Isabelu a samce Charlieho a již zmíněného samce Jakuba. Samice Kika zůstala v ZS v Zázrivé v péči zde umístěné, trvale handicapované, orlí samice až do data převozu do vypouštěcí voliéry. Růst a vývoj všech ptáků byl v tomto roce v zásadě bezproblémový. Také samice Dina svoji úlohu zvládla opět bravurně.

 

  

 

Dne 11.7.2008 byl proveden transport mláďat do vypouštěcí voliéry.  Do voliéry byl převezen také roční samec Evžen, který přepeřil a jeho zdravotní stav byl zhodnocen jako velmi dobrý. Samice Dina byla tentokrát ponechána v ZS a to z důvodu velké psychické zátěže.

 

 

Dne 7.8.08 byly orlům upevněny vysílačky. Samci Jakubovi byla nainstalována radiová i satelitní vysílačka s životností cca 2 let.

 

 

 

Získání této techniky bylo nesmírně administrativně, ale i finančně náročné a mohlo se uskutečnit jen díky spolupráci Zoo Ostrava a Ministerstva životního prostředí ČR, které zoologické zahradě poskytnulo grant pokrývající 80 % nákladů na pořízení této techniky. Ostatní orli mají a měli radiové vysílačky s životností 4- 5 let, tak jako v letech předcházejících. Hmotnost těchto vysílaček se rok od roku zmenšuje (v roce 2006  - 56g , 2007 – 54 g , 2008 –  46 g). Dne 8.8. byla všechna mláďata vypuštěna, opět za přítomnosti odborníků, novinářů a celé řady dalších hostů.

 

Průběh osamostatňování mláďat je velmi podobný roku 2006. Samice Isabela a Kika se drží spolu se samcem Charliem v blízkosti voliéry, samec Jakub  se zdržuje cca 1 km od voliéry a je samostatně přikrmován.

Samec Evžen se až do 14.8.08 zdržoval přibližně 2 km od voliéry a byl velmi pečlivě monitorován. Jeho vypuštění však bereme jako jakýsi experiment ve vztahu k utrpěnému zranění a možnosti trvalého návratu do volné přírody, je to tedy jakási nadstavba k projektu. Byl pozorně sledován při přeletech a bylo konstatováno, že nebylo ještě ani jednou zaznamenáno  vystoupání do výše při přeletu. Tento zásadní letový handicap mohl být způsoben zkrácením obou rádiusových kostí následkem fraktur, přičemž jedna byla dokonce dvojčetná. Dne 14.8.08 byl lesním dělníkem pozorován při lovu na drobné lesní loučce,  „pěšky“ sbíral něco ze země. Téhož dne prokazatelně sežral velkého holuba a druhého ještě zabil. Poté byl orel Evžen každodenně velmi pozorně monitorován a byl zaznamenán jeho přesun do Přírodní rezervace (PR) Trojačka. Jednalo se o přesun cca 500 m vzdušnou čarou. V neděli 17.8. bylo rozhodnuto Evžena při nejbližší možné příležitosti odchytit, jeho let a pohyb v krajině neodpovídal našim představám. Po tři dny byl intenzivně denně několik hodin dohledáván, bohužel se ho podařilo nalézt 20.8. v dopoledních hodinách mrtvého, ve vysokém bylinném porostu v PR Trojačka.  Podle stavu kadaveru odhadujeme, že byl cca 2 dny již uhynulý. Dle postmortálního stavu  jsme nabyli dojmu, že uhynul v křečích (dokonce měl jeden dráp zatnutý v oku), měl z ½ plné vole a také značný obsah potravy v žaludku. Následujícího dne byl převezen k patologickému vyšetření na Státní veterinární ústav v Olomouci. Výsledná pitevní zpráva konstatuje, že příčina úhynu nebyla zjištěna, jako možná příčina se zmiňuje stres. Naše podezření, že dravec mohl uhynout po kontaktu – uštknutí zmijí obecnou (v místech kde se poslední 4 dny vyskytoval je její výskyt relativně běžný, navíc lovil na zemi hmyz nebo jinou potravu) nebylo potvrzeno, resp. dle  vyjádření veterinárního patologa Dr. Bláhy se nedá zmijí jed v organismu zjistit. Kadaver byl SVÚ v Olomouci předán k likvidaci  do Veterinárního asanačního ústavu v Mankovicích. 

 

 

 

Ostatní  orli vypuštění v tomto roce se k datu sepsaní této zprávy chovají srovnatelně s mláďaty v roce 2006. Velmi zajímavé je, že tato mláďata  byla v kontaktu nejen s divokou cca 3letou samicí orla, ale již v prvních dnech byla také v kontaktu se samcem Davidem vypuštěným v roce 2006. V blízkosti vypouštěcího místa se prokazatelně objevila také Cecilka, Babka (obě 2006) i Filoména a Gabča (obě 2007). 

 

V průběhu roku 2008 se podařilo navázat úzkou spolupráci s pracovníky Meteorologické stanice na Lysé hoře. V rámci volného času pracovníci této stanice 1-2x denně vypuštěné orly pomocí antény a scanneru ICR 10 zaměřují. Lysá hora, jako nevyšší vrchol Beskyd, je z tohoto pohledu ideální místo k monitoringu, pro realizátory projektu je však časově velmi obtížně dostupné.

 

  

 

Od května letošního roku jsou tak navíc k dispozici desítky velmi cenných údajů o disperzi orlů vypuštěných  v letech 2006 a 2007. Zjištěné údaje z monitoringu potvrzují, že někteří orli si již udržují po určitou dobu v roce teritorium (David, Cecilka). Všichni vypuštěni orli byli srpnu 2008 několikrát zaměřeni.
V roce 2008 proběhla pracovní porada k průběhu projektu 25.11. v Bartošovicích a  tisková konference v ZOO Ostrava 10.12.2009.

 

Text: Petr Orel

Foto: ZO ČSOP Nový Jičín