Pohyb a migrace

V našich zeměpisných šířkách jsou dospělí ptáci většinou stálí a ve svém domovském okrsku se zdržují po celý rok. Mladí ptáci jsou po vyvedení přelétaví a většinou slétají z horských poloh do okolních nebo vzdálenějších nížin ( i několik set kilometrů). V severních částech areálů jsou ptáci většinou tažní a na zimu odlétají jižními směry ( často i více než 1 000 km).

 

 

Na přehledné mapové situaci je patrná dosavadní disperze orlího samce Jakuba, vypuštěného 8.srpna 2008 v rámci projektu "Návrat orla skalního do Moravskoslezských do ČR". Jako jediný orel skalní vypuštěný v návaznosti na realizaci tohoto projektu má nainstalovanou satelitní vysílačku. 

 

 

Díky tomu, máme podrobně zmapovanou jeho dosavadní pohnízdní potulku.Satelitem zaznamenané lokace dokumentují, že jeho pohyb byl doposud v zásadě omezen na severní a částečně jižní směr od místa vypuštění. Nejvzdálenější zálet byl zaznamenán ve vzdálenosti cca 70 – 80 km vzdušnou čarou a to právě severním směrem, kdy se zatoulal do Polska.

 

 

Z mapy je patrné, že nejdále na východ zavítal na Slovensko k Prievidzi, na západ pak do Čech k Světlé nad Sázavou, na jih do oblasti kolem Modré a na sever do Polska k městu Bielawa. Vzdušnou čarou byl nejdelší zálet od místa vypuštění tedy cca 250 km.

 

Text: Petr Orel