Potravní ekologie

Většinou orli preferují středně velké savce a ptáky. Ze savců lze jmenovat např. hlodavce, králíky, zajíce, z ptáků např. hrabavé.

 

 

Méně často se v potravě objevují plazi, v zimě jsou navíc často orly požírány zdechliny.Především je však nutno uvést, že se v tomto směru jedná o značně přizpůsobivý druh, u něhož složení potravy do značné míry odráží potravní nabídku daného hnízdního i mimohnízdního teritoria. Vzhledem ke skutečnosti, že v hornatých územích střední Evropy, mezi něž lze zařadit i oblast vybranou k repatriaci, se jinak běžně lovená kořist ( křeček, sysel, bažant, tetřev, vrubozobí, svišť ) prakticky nevyskytuje, stávají se v těchto podmínkách kořistí odlišné druhy:

 

 

jedná se např. o lišky, kuny, domácí kočky, srnčí mláďata, ježky, krkavcovité pěvce, holuby, ale i některé plazy a v mimohnízdní době mršiny savců. Např. podrobným výzkumem ve Velké Fatře bylo zjištěno celkem 42 druhů lovených obratlovců.Orli skalní loví většinou za nízkého letu a útočí na kořist na zemi, výjimečně i ve vzduchu. Někdy loví celý pár společně, což značně zlepšuje vyhlídky na úspěch.

 

Text: Petr Orel

Video: Enrico Gombala